Nemzeti Vágta a Hősök terén, Budapest 2015. Szeptember 18-20.

Adatvédelem

Információk gyűjtése és felhasználása
A Weboldal látogatója tudomásul veszi és a Weboldal és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a Nemzeti Vágta weboldalának üzemeltetőjének ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a Nemzeti Vágta weboldalának üzemeltetőjének nem szerződéses partnere.

A Nemzeti Vágta weboldalának üzemeltetője tájékoztatja ügyfeleit, hogy a Weboldal több pontján történik információgyűjtés, néhány szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges lehet.

A Nemzeti Vágta weboldalának üzemeltetője a megadott adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára, a vonatkozó jogszabályok keretein belül használja fel. Az adatok az adattulajdonos ügyfél előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. A Nemzeti Vágta weboldalának üzemeltetője elkötelezte magát az ügyfelek személyes adatainak védelme mellett és figyelmet fordít a hatályos adatvédelmi jogszabályok (így az 1992. évi LXIII. törvény) rendelkezéseinek betartására.

Az adattulajdonos a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az info (kukac) vagta (pont) hu címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A Weboldalakról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa a Nemzeti Vágta weboldalának üzemeltetője.


Regisztráció hírlevél szolgáltatásra – Adatvédelmi Nyilatkozat

A Nemzeti Vágta weboldalának üzemeltetője elektronikus hírlevél szolgáltatásán keresztül érdeklődő ügyfelei számára kívánja lehetővé tenni, hogy e-mailben tájékozódjanak a Nemzeti Vágta tevékenységéről, szolgáltatásairól és az ehhez kapcsolódó friss hírekről.

A Nemzeti Vágta weboldalának üzemeltetője nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ezért hírlevél szolgáltatásának igénybevételét ügyfelei kifejezett engedélyéhez, illetve regisztrációhoz köti. A Nemzeti Vágta weboldalának üzemeltetője elektronikus hírlevél szolgáltatásában való részvételhez regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A hírlevélre való feliratkozással egyidejűleg az ügyfél adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél egyéb úton történő megrendelése útján történik.
Webhelyünket úgy alakítottuk ki, hogy azt általában személyes adatai megadása nélkül érhesse el. Adatszolgáltatás esetén az ügyfél adatainak megadása minden esetben önkéntes.

Az ügyfél az adatai megadásával felhatalmazza a Nemzeti Vágta weboldalának üzemeltetőjét adatainak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján, kizárólag jelen Adatvédelmi Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére.

A regisztráció során megadott adatokat a Nemzeti Vágta weboldalának üzemeltetője kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza. A nyilvántartott adatokhoz csak a Nemzeti Vágta weboldalának üzemeltetője által megbízott rendszergazdái férhetnek hozzá.

Az ügyfél az elektronikus hírlevél szolgáltatásról bármikor leiratkozhat, és ezáltal törölheti az összes nyilvántartott adatát. A végleges törlés előtt az ügyfelektől megerősítést kérünk. Az ügyfelektől e-mailben megerősítést lehet kérni arról is, hogy a továbbiakban is kívánnak-e szerepelni a levelezőlistán. Az e-mail címek addig maradnak az adatbázisban, amíg az ügyfél le nem iratkozik, illetve amíg nem kerül sor az e-mail címek törlésére. Ez utóbbira akkor kerül sor, ha az ügyfél nem erősíti meg, hogy a listán szeretne maradni.

Linkek
A Nemzeti Vágta weboldalának üzemeltetőjének weboldalai számos kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Nemzeti Vágta weboldalának üzemeltetője nem vállal felelősséget. A Nemzeti Vágta weboldalának üzemeltetője nem felelős más Weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. A fenti adatkezelési és titoktartási nyilatkozat csak a Nemzeti Vágta weboldalára vonatkozik.

Biztonság
A Nemzeti Vágta weboldalának üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való Nemzeti Vágta weboldalán belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben. A Nemzeti Vágta weboldalának üzemeltetője az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására.

Felelősség korlátozása
Az ügyfelek a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal-szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a Nemzeti Vágta weboldalának üzemeltetője a jelen Weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Jogviták
A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.