Nemzeti Vágta a Hősök terén, Budapest 2015. Szeptember 18-20.

Az egyetlen női huszár

A Nemzeti Vágta a gyorsaságról, erőről, bátorságról szól, hiszen alapvetően katonai hagyományokat elevenít meg. Ezeket a jelzőket jellemzően férfiakra használjuk, férfiasnak tartott tulajdonságokat jelölnek, ahogy a katonák, a huszárok is túlnyomó többségükben férfiak. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg, hogy a hősök között bizony nőket is találunk szép számmal. Gondoljunk Zrínyi Ilonára, aki Munkács várát védte évekig, vagy az egri vár női hőseire, akik segítettek megfutamítani a törököt. Most, a huszár hagyományok felelevenítésére való tekintettel ismerjük meg az egyetlen huszárnőt, Lebstück Máriát.

 
forrás: Mi Nők
http://minok.babafalva.hu/nok-a-harcmezokon/

 

Lebstück Mária, egyetlen női huszárként olyasmit vitt véghez, ami férfiaknak is csak ritkán sikerült. Katonának szegődött és honvédfőhadnagyi rangig jutott abban a korban, amelyben a gazdag polgár lánykák csak hímezni, vagy zenélni tanulhattak, és pironkodva fogadták kérőiket, gardedámjaik óvó tekintetének kereszttüzében.

Lebstück Mária egészen másfajta tűzben edződött, és bizonyította rátermettségét, bátorságát. Szerencsére a Nemzeti Vágta női indulóinak már könnyebb dolguk van. Nem csak azért, mert nem kartácstűzben kell lovagolniuk, hanem azért is, mert a női szerepek sokat változtak az elmúlt évtizedekben.

Lebstück Mária jómódú bécsi kereskedő család gyermekeként látta meg a napvilágot 1830-ban. Az ifjonti hév hatására csatlakozott az egyetemi légióhoz, hogy velük harcoljon a bécsi forradalom idején. Ám ekkor nem volt szokás, hogy nők harcoljanak a férfiak ellen, ezért ő is csak úgy léphetett a harcosok sorába, hogy letagadta női mivoltát. Lebstück Károly néven ragadott fegyvert.

A forradalom leverése után, már, mint harcedzett veterán, továbbra is férfiruhában csatlakozott a honvédsereghez. Számos csatában küzdött hősiesen, sőt sebesülést is szerzett. Érdemei elismeréséül először fővadásszá, majd hadnaggyá léptették elő, miközben sebesülése következtében kiderült női mivolta. A legirigyeltebb csapatnemhez a huszárokhoz osztották be.

Férjével, Jónák Józseffel 1849. nyarán a harctéren esküdtek örök hűséget. A forradalom leverése után mind ketten fogságba estek, a honvédsereg tüzér ezredeseként derekasan harcoló férjét halálra ítélték, amit Haynau kegyelemből enyhített 16 év várfogságra. Elítélése után, saját kérésére felbontották házasságát Lebstück Máriával.

A Mária főhadnagy alakjának mintát adó huszárnő az aradi vizsgálati fogságban szülte meg fiát, Jónák Pált. Ezt követően Horvátországba internálták.

Lebstück Mária hősként áll előttünk. A Nemzeti Vágta során pedig hősökről, példaképekről beszélünk. A múlt hőseiről, és a jelen példaképeiről. A Nemzeti Vágta komoly feladatot állít a versenyzők elé, legyenek férfiak, vagy nők, és jó látni, hogy ma már a nők ugyanolyan bátran, eredményesen „szállhatnak harcba”, mint a férfiak.

2013. szeptember 12.