Nemzeti Vágta a Hősök terén, Budapest 2015. Szeptember 18-20.

Versenykiírás és Versenyszabályzat

A 2015. évi Nemzeti Vágta Versenykiírása és Versenyszabályzata

 Versenykiírás és Versenyszabályzat letöltése (.pdf) »

 

Nemzeti Vágta Versenykiírás

 

A verseny elnevezése: Nemzeti Vágta

A verseny fajtája: síkverseny

Időpontja: 2015. szeptember 18-20.

Helyszíne: Budapest, Hősök tere

Összdíjazás: 11 600 000.- Ft

Versenyrendező: Lovas-Show Kft.

Nemzeti Vágta elnöke: Lázár Vilmos

Nemzeti Vágta társelnökei: Lázár Zoltán, Mondok József

Nemzeti Vágta ügyvezető igazgató: Ladányi Kovács Zoltán

Nemzeti Vágta versenyigazgató: Szotyori Nagy Kristóf

Nemzeti Vágta Elővágta és nevezési igazgató: Bendes Csaba

Nemzeti Vágta technikai igazgató: Gőz László

Vágtafőkapitány: Székely Tibor hagyományőrző huszár alezredes

 

Tisztségviselők:

Versenybíróság elnöke: Babochay György

Startbíró: Krebs András

Állatorvos és dopping ellenőr: dr. Jármy Miklós

Versenyiroda: Zajonskovsky Nóra

 

Technikai feltételek:

A verseny távja: 2 és fél kör, kb.: 1 100 m

A versenypálya mérete: 437 x 10-12 m

Talaja: homok granulátum

Melegítő pálya I.  mérete: kb. 80 x 10m - vágta munkára

Talaja: homok granulátum

Melegítő pálya II.  mérete: 100 x 100 - jártatásra

Talaja: beton

Rendező fenntartja magának a jogot a jelen versenykiírás megváltoztatására.

 

A nevezés feltételei:

 1. A nevezésre jogosult bármely természetes személy (aki betöltötte 18. életévét) vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számlaképességgel rendelkezik.
 2. Nevezés történhet egyrészt az Elővágta versenyre való nevezéssel maximum 100.000,- forint + áfa nevezési díj megfizetése mellett. Amennyiben a nevező valamelyik Elővágtán 1-2. helyezést ér el, úgy indulási jogot nyer a Nemzeti Vágta versenyre. A versenyzők ugyanazon nevező képviseletében indulnak a budapesti rendezvényen, mint amely nevező őket az Elővágtára benevezte, és ugyanazon település színében, mely színében az Elővágtán indultak..
 3. Nevezés történhet másrészt az Elővágta szervezője jogán, aki az előírt versenyrendezési díj hiánytalan megfizetése után nevezhet egy települést, aki a Nemzeti Vágta versenyen képviseli. A nevezett település csak és kizárólag az Elővágta helyszíne lehet. Amennyiben a rendező település már bejutott a Nemzeti Vágta versenyére, az Elővágta szervezője egyéb települést nevezhet. A nevezett település a Versenyszabályzat és Versenykiírás szerint nem lehet megyei jogú város, illetve budapesti kerület, kivéve, ha megyei jogú város vagy budapesti kerület az adott Elővágta helyszíne.
 4. Nevezés történhet harmadrészt közvetlenül a Nemzeti Vágta versenyre való nevezéssel. A nevezés beérkezését követően a jelentkező 10 napon belül köteles átutalni a nevezési díjat, amelynek összege 2.000.000,- (azaz kettőmillió) forint + áfa, mely tartalmaz 1 db 3×3 méteres sátorhelyet a „Vágta Korzón” . A szervező a nevezési díj beérkezését követő 5 napon belül megküldi a számlát a jelentkező részére. Amennyiben a nevező a díjat határidőben nem fizeti meg, úgy a szervező a nevezést törli. Közvetlen nevezés esetén a Nemzeti Vágtán való nevezés feltétele, hogy a nevező és a Lovas-Show Kft. aláírja a Nemzeti Vágta Közvetlen Nevezési Megállapodását.
 5. Megyei jogú város és budapesti kerület a Nemzeti Vágta versenyen Elővágta szervezőjeként, illetve direkt nevezés útján szerezhet indulási jogot.
 6. Az előző évi (2014-es) Nemzeti Vágta győztese a nevezési díj befizetése nélkül indulhat a versenyen.
 7. Amennyiben bármely nevező kérte valamely település megjelölését neve mellett, és befizette a nevezési díjat, úgy ugyanezen település megjelölését már nem kérheti később beérkezett nevezés beküldője.
 8. A nevező által bejelentett lovas, illetve ló indításán a jelen pontban megadott határidő után nevező csakis indokolt esetben és a szervező külön írásbeli hozzájárulásával változtathat. Szervező saját hatáskörben és belátása szerint dönt a hozzájárulás kérdésében.
 9. Amennyiben nevező eleget tett a nevezési feltételeknek, de a versenyen való indulás feltételeinek nem felelt meg, vagy bármely okból a versenyen nem indult el, úgy szervező a nevezési díjat nem téríti vissza a nevező részére.
 10. A verseny során elnyert pénzdíj 100%-ban a versenyző páros nevezőjét illeti meg.

 

A verseny menete:

A futamok résztvevői az előre kisorsolt számú rajthelyről, álló helyzetből startolnak. A start rajtgumi segítségével történik. A futam bal kézre zajlik, futamonként legfeljebb hat lovas indul. A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni. A lovasok a versenypálya teljes területét igénybe vehetik a futam során, a lovak és egymás testi épségét nem veszélyeztetve. A futam győztese az a páros, aki a versenytáv teljesítése után elsőként halad át a célvonalon. A verseny menetét a versenybíróság felügyeli és bírálja el. A végső sorrendet célfotó segítségével állapítja meg a versenybíróság.

A Hősök terén a lovak elhelyezése: 3x3 m-es mobil boxokban, a lovak részére a rendezőbizottság almot és itató vizet biztosít.

A verseny ideje alatt a rendezőbizottság orvosi (mentőautók), állatorvosi, állatmentő és patkoló kovácsi szolgálatot biztosít.

 

 

A verseny résztvevői

Lovasok:
A versenyen induló lovas 18. életévét betöltött olyan személy lehet, aki vagy magyar állampolgár vagy határon túli magyar nemzetiségű, kivéve azon lovasok, akik pályafutásuk során, hivatalos lóversenyen (galopp versenyen) profi vagy amatőr licensszel belföldön vagy külföldön tíz vagy annál több futamgyőzelmet értek el.

Lovasok felszerelése:
Saját felszerelés: fekete csizma, gerincvédő (a Versenyrendezőség által elfogadott hosszú, a teljes gerincet védő típus), védőszemüveg használata engedélyezett.
A rendező biztosítja: három ponton rögzített lovagló kobak, lovagló dressz és nadrág, ami huszárruhát mintázó jelmez. Az Elővágtán a rendező csak a Nemzeti Vágta mintázatú pólót biztosítja, az egyéb lovas ruházatról és a kobakról a lovas maga gondoskodik.
Sarkantyú és lovaglópálca használata tilos!
A rendező által biztosított ruhát és kobakot a lovas a rendezvény után köteles visszaszolgáltatni.

Lovak:
Minden nevező lovas bármilyen fajtájú és nemű, 5 éves (születési év: 2010.) vagy idősebb lóval részt vehet, kivéve az ismeretlen származású, valamint argentin póló póni, Akhal Teke, angol telivér, verseny félvér fajtájú vagy genetikailag oda sorolható lovakat. Az angol telivér és az ismeretlen származás együttesen nem haladhatja meg a 75%-ot (A származási lapokat a 2. ősi sorig, azaz a nagyszülőkig vizsgáljuk). Az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán a lovak azonosításában a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségének hivatalos területi felügyelői is közreműködnek. Az első 2015. évi Elővágta megrendezésétől kezdve a Nemzeti Vágta döntőjével bezáróan a futamokban résztvett vagy nevezett lovaktól bármikor vér, illetve DNS minta vehető a ló azonosságának megállapítása céljából. A pozitív vizsgálati eredmények kézhezvételét követően a ló-lovas páros a versenyből utólag, az eredményhirdetés után is kizárható, és/vagy a további versenyzéstől eltiltható. Amennyiben a Versenyszabályzat és Versenykiírás szándékos megsértésének gyanúja felmerül, mind a nevező, mind a lovas az adott versenyből azonnal kizárásra kerül, továbbá az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán való versenyzéstől határozatlan időre eltiltható. Egy lovas egy lovat nevezhet. Az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán a lovak indulási jogáról a mindenkori versenybíróság elnöke dönt, akinek döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Abban az esetben, ha az Elővágtára vagy a Nemzeti Vágtára benevezett lónak a versenybíróság nem ad indulási jogot, úgy a nevező tudomásul veszi, hogy semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel sem Lovas-Show Kft.-vel, sem partnereivel szemben. Az import lovak és a hagyományos fajták közé nem sorolható egyedek indulási jogával kapcsolatban a Szervezőbizottság a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségének véleményét kérheti. Import lovak esetében honosított lóútlevél megléte szükséges. Az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán a kancák 6 hónapos vemhességtől az ellés utáni 6. hónap utolsó napjáig nem versenyezhetnek. A fenti szabályok igazolását a Versenybíróság kérheti a tulajdonostól.

 

Állategészségügyi feltétel:

Ló útlevél, melynek tartalmaznia kell:

 1. Ló influenza elleni vakcinázás igazolását (alapimmunizálás:
  első oltás, majd 21-92 napon belül második oltás, utána
  mindig 6 hónapon belül emlékeztető oltás, +/- 21 nap).
 2. Évente a fertőző kevésvérűségről szóló, egy évnél nem régebbi negatív vérvizsgálati eredmény igazolását.

 

Lovak felszerelése: kantár, angol nyereg (nem galopp, sem western nyereg! – a Nemzetközi Lovas Szövetség három olimpiai szakágában elismert és használható nyereg az angol nyereg!), számtakaró (a rendező biztosítja). Egyéb lovas felszerelés: lábvédők, martingál, nyeregalátét, használható. Szügyhám használata erősen javasolt. Patkósarok az Elővágták során használható, a Nemzeti Vágtán nem! Szemellenző használata tilos. A felszerelés sérülést nem okozhat!

Kisegítő személyzet: minden nevező lovas mellé 1 fő lóápolót és 1 fő csapatvezetőt kell regisztrálni, akiknek jelenléte kötelező a verseny folyamán.  A verseny helyszínére és a lovak részére biztosított területre csak regisztrált személy léphet. A lovak elhelyezését biztosító területre 23.00 óra és 6.00 óra között nem lehet belépni. A lovakhoz tartozó személyek ellátásáról és elszállásolásáról a nevező gondoskodik.

Parkolás: A lószállítók részére külön elkerített, őrzött parkoló áll rendelkezésre.

Óvás menete:
Érvényes óvást a versenyigazgatónál a csapat vezetője a futam után 3 percig jelezhet szóban, amit 50 000,-Ft pénzletéttel együtt írásban kell megerősítenie a futamot követő 10 percen belül a versenyirodán. Az óvást a Fegyelmi Bizottság bírálja el. Az óvás elfogadása esetén az óvási díj visszajár. Elutasított óvásnál az 50 000,- óvási díj a Lovas-Show Kft.-nél marad, melyről készpénzfizetési számlát állít ki az óvást benyújtó részére.

Dopping:
2015. első Elővágtájától a Nemzeti Vágta döntő futamának eredményhirdetését követő egy órán belül a verseny rendezőinek jogában áll bárhol, bármikor a nevezett lovakon dopping vizsgálatot végeztetni.
A versenyző lovasoknak tilos a verseny egész ideje alatt alkoholt vagy tudatmódosító szert fogyasztani, amit a verseny rendezői bármikor ellenőrizhetnek.
A Szervezőbizottság a doppingvizsgálat során saját belső doppingszabályzat alapján jár el.

 

A verseny lebonyolítása:

 

Előfutamok sorsolása
A verseny előtt nyilvánosan, közjegyző jelenlétében történik, melyre a nevezők meghívást kapnak. Minden futam rajtrács száma megegyezik az előfutamban kisorsolt hellyel.

 

Nulladik nap (szeptember 18. péntek)

Érkezés                    

Minden nevező és az általa nevezett ló legkésőbbi megérkezése a versenyre. Helyszín: Budapest XIV., Műjégpálya. Minden - a versenyben, a bemutatón - résztvevő ló érvényes lóútlevelét a bejáratnál szolgálatot teljesítő hatósági állatorvosnak be kell mutatni. A versenyirodán a csapatvezetők akkreditálják csapatukat, átveszik a versenyszabályzatot, karszalagokat és a versenyruházatot.

A lovak mozgatására mindhárom nap a melegítő pályán van lehetőség a technikai értekezleten kiadott időpontokban.

Állatorvosi vizsgálat
A lovaknak az előre kiadott sorrendben kötelező állategészségügyi és regisztrációs vizsgálaton kell részt venniük. Minden lovat kantárban, saját lovasa kell, hogy felvezessen. Szükséges a lovas személyi azonosító okmánya és a ló érvényes útlevele.

Technikai értekezlet
Kötelező tájékoztató a lovasok és a csapatvezetők részére.

 

Első nap (szeptember 19. szombat)

Pálya szemle
A versenyen résztvevő lovasok és csapatvezetők a rendezvény műszaki- és versenyigazgatójával gyalogosan megtekintik a versenypályát.

Tréning a pályán
Az előfutamok előre kiadott sorrendjében a versenyzők kötelezően kipróbálják a Nemzeti Vágta pályáját hatosával, 5-5 percen keresztül.
Csak az a nevező vehet részt a versenyen, melynek csapatvezetője és lovasa a szombati napon a Nemzeti Vágta pályájának kipróbálása után 1 órán belül a versenyirodán a Pályaelfogadási Nyilatkozatot aláírja.

Fogadalomtétel
A lovasnak a versenypálya területén ló nélkül, versenyfelszerelésben kell megjelenni.

Előfutamok
A 12 előfutamból a hivatalosan kiadott eredménylista után az 1-2. helyezettek jutnak a középfutamokba. A bemelegítés ideje a melegítő pályán 10 perc.

 

Második nap (szeptember 20. vasárnap)

Középfutamok
Az előfutamok eredménye alapján alakul ki a középdöntők beosztása.
A középdöntőkbe való bejutás futam és rajtrács beosztása a Versenyirodánál az előzetes bejutási modell alapján kifüggesztésre kerül.
Az öt középfutamból a hivatalosan kiadott eredménylista után az 1. helyezettek jutnak a döntőbe. Amennyiben a továbbjutott lónál vagy lovasnál sérülés mutatkozik, azt a versenybíróságnak és a verseny állatorvosának vagy mentőorvosának kell kivizsgálni, és a további szereplésről döntést kell hoznia.

Döntő
A verseny végső sorrendje a döntőben elért és a versenybíróság által elfogadott sorrend után alakul ki.

Eredményhirdetés, díjátadás
A díjak átadása a döntőt követő díjátadó ünnepségen történik. A díjátadón a versenyzőknek és kísérőiknek elegáns viseletben (zakó, blúz/ing, szoknya vagy hosszú nadrág) kell megjelenniük.

Pénzdíj felosztás:

 • minden elő- és középfutam győztes nevezője 300 000,- forintot,
 • a döntő győztesének nevezője 5 000 000,- forintot
 • a döntő 2. helyezett nevezője 1 000 000,- forintot
 • a döntő 3. helyezett nevezője 500 000,- forintot kap.

A pénzdíjak kifizetése a negatív dopping eredmények megérkezése után, kizárólag a nevező által kiállított számla alapján történik. A szolgáltatás megnevezése „verseny nyeremény”, amely tevékenység áfa körön kívüli, ezért nem terheli a 27% áfa.

A 2015. évi Nemzeti Vágta győztese a pénzdíjon felül indulási jogot nyer a 2016. évi Nemzeti Vágtára ugyanazon település színében és ugyanazon nevező képviseletében.
 
A rendező semmilyen balesetért, sérülésért, a lovakban, illetve a felszerelési tárgyakban keletkezett bármely kárért felelősséget nem vállal.

A 2015-ös év során a Nemzeti Vágtához kapcsolódó valamennyi rendezvényen (sajtótájékoztatók, Elővágták, Sorsolás, Nemzeti Vágta stb.) készült fotók és videók a Lovas-Show Kft. tulajdonát képezik, a rajta szereplők semmilyen igényt nem támaszthatnak a felhasználást illetően.

Jelen Versenykiírás alapján a verseny lebonyolítása a Versenyszabályzatban foglaltak szerint történik.

 


 

Nemzeti Vágta Versenyszabályzat

 

E versenyszabályzat a 2015-ös Nemzeti Vágta Elővágtáit és a Budapest, Hősök terén rendezett Nemzeti Vágta síkversenyek lefutását szabályozza, és kiegészíti a Nemzeti Vágta Versenykiírásában foglaltakat.

 

 Start

 1. A lovak bemutatása után a verseny résztvevői a lóápolók vezetésével lépésben a starthelyhez vonulnak, ahol a starter további utasításáig a kisorsolt startszám szerinti sorrendben köröznek.
 2. A starter „starthoz” felszólítására a lovak a segédstarter irányításával a startvonaltól kb. 5 méterre egyvonalban felsorakoznak, a belső korláttól a kisorsolt startszám szerint növekvő sorrendben. Ezután a résztvevők – immár a lóápolók segítsége nélkül – lépésben a startvonal felé közelednek.
 3. A „starthoz” felszólítást követően a starter zászlaját jól látható módon a feje fölé emeli, ezzel jelezve, hogy a start elkezdődött.
 4. Miután a lovak az előírt rend szerint közelítenek a startvonalhoz, a starter „start” felkiáltással egy időben a startgumit elengedi, és kezdetét veszi a verseny.
 5. Ha a starter megítélése szerint a startot lényeges körülmény nem zavarta meg, néhány pillanat múlva lecsapja a zászlót, ezzel jelezve, hogy a start érvényes.
 6. Ha egy ló a „start” vezényszó után oldalra kitör, állva marad, kihátrál vagy eldobja magát, és emiatt hátrányra tesz szert, az indulást érvényesnek kell tekinteni.
 7. Ha egy ló a „starthoz” felszólítás után eltelt 3 percen belül nem foglalja el helyét az előírt rend szerint, vagy beálláskor túlzottan ideges magatartásával veszélyezteti az ellenfelek vagy a közönség testi épségét, a starter az Elővágtán 5-8, a Nemzeti Vágtán 10-12 méterrel hátra helyezi, végső esetben a Versenybíróság jogosult az illető résztvevőt a versenyből kizárni.
 8. Ha egy ló a „start” vezényszó előtt áttöri a gumiszalagot, elszáguld, lovasát ledobja, úgy a Versenybíróság az illető lovat a további versenyzéstől eltiltja, és miután az eltiltott résztvevő elhagyja a pályát, a starter új startot rendel el.
 9. Érvénytelen start esetén a starter zászlaját jól láthatóan lengeti, aminek láttán a szakaszbírók is lengetni kezdik zászlójukat, ezzel jelezve a résztvevők számára, hogy a start érvénytelen. Érvénytelen start esetén a résztvevők feltartanak, majd a menetirányt továbbra is megtartva, visszatérnek a starthelyhez, ahol a starter további utasításáig lépésben köröznek.
 10. A starter döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

Verseny

 1. A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni.
 2. Különösen akadályozásnak minősül és kizárást von maga után:
  ·      az ellenfél lovának vagy lovasának megütése, megrúgása, visszahúzása, ellökése,
  ·      ha a lovas a mögötte láthatólag gyorsabban haladó résztvevő elé bevág lovával, hogy az előzést ezáltal megakadályozza.
 3. Nem minősül akadályozásnak a pálya ideális ívén való lovaglás és a versenyben elfoglalt pozíció ily módon való megőrzése. Ez nem vonatkozik a lekörözött versenyzőre, akinek a pálya külső szélére húzódva kell biztosítania a mögötte érkezők elhaladását.
 4. A verseny során a lovakat csak „kézzel” lehet lovagolni. Ostor, pálca, sarkantyú a versenyben nem használható. Szabálytalan lovaglásnak számít, és a versenyből való kizárást vonja maga után különösen:
  ·      a megengedett felszerelésen kívül bármilyen eszköz használata,
  ·      a ló szárral való ütlegelése.
 5. Bármely olyan esemény bekövetkeztekor, amely a verseny további biztonságos, reális lefolyását lehetetlenné tenné, a Versenybíróság a versenyt azonnal leállíthatja gonggal, zászlóval, hangos bemondással. A verseny lefolyását különösen veszélyeztető tényező, amikor a versenyt kötelező leállítani:
  ·      a pályán álló vagy fekvő ló vagy lovas, ha rövid időn belül nincs lehetőség a futófelületről való eltávolítására,
  ·      a menetiránynak szemben haladó résztvevő,
  ·      a pályára bedobott minden olyan tárgy, ami megzavarhatja a résztvevőket.
 6. A leállított versenyt a Versenybíróság a Versenyigazgatóval egyeztetve a versenynap folyamán megismételteti. A megismételt futamban a leállítást okozó lovas nem vehet részt, tehát azon lovasok, akik önhibájukból esnek le futam közben és ezért a versenyt leintik, az újraindított futamban nem állhatnak starthoz.

 

Befutás, eredmény

 1. A célfotó tanulmányozására és a futam lefolyásának ellenőrzésére a Versenybíróság minden esetben 3 perces vizsgálatot tart.

A vizsgálatot követően a Versenybíróság a következő intézkedéseket hozhatja:
·      a pályán mutatott befutási sorrendet jóváhagyja,
·      a szabálytalankodó résztvevő(k) kizárásával vagy hátrahelyezésével új befutási sorrendet állapít meg.

Az így kialakult befutási sorrend a futam „hivatalos eredménye".

 

Óvás

 1. Érvényes óvást a versenyigazgatónál a csapat vezetője a futam után 3 percig jelezhet szóban, amit 50 000,-Ft pénzletéttel együtt írásban kell megerősítenie a futamot követő 10 percen belül a versenyirodán. Az óvást a Fegyelmi Bizottság bírálja el. Az óvás elfogadása esetén az óvási díj visszajár. Elutasított óvásnál az 50 000,- óvási díj a Lovas-Show Kft.-nél marad, melyről készpénzfizetési számlát állít ki az óvást benyújtó részére.
 2. Óvást a verseny eredménye ellen lehet emelni, amennyiben a lovas vagy csapatvezető úgy ítéli meg, hogy az ellenfelek valamelyike a Versenyszabályzatba ütköző módon, jogtalan előnyre tett szert az óvó féllel szemben.
 3. Nem jelent óvási alapot a versenyzés során bekövetkezett véletlen esemény, amelyet a Versenybíróság nem tekint a verseny lefolyását különösen veszélyeztető tényezőnek és a versenyt nem állítja le.
 4. A Fegyelmi Bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

Általános rendelkezések

A lovasok vagy a kisegítő személyzet bármely tagja által a versenyrendező bármely tisztségviselőjével, vagy az ellenfelekkel szemben tanúsított sértő, durva, trágár megnyilvánulás azonnali kizárást von maga után, és a további versenyektől eltiltható.