Nemzeti Vágta a Hősök terén, Budapest 2015. Szeptember 18-20.

VERSENYZŐ

Kállósemjén

Versenyző:
Bódi Albert
Ló neve: 
Narco
Nevező: 
SZE-Va Team Kft.
Polgármester: 
Belicza László

Versenyző bemutatása:

A Balog-Semjén nemzetség-beli Kállay család ősi fészke. A faluban megtelepedett család itt építette ki birtokközpontját, s emelte az azóta nyomtalanul eltűnt várát. Kálló környékén régen két Semjén állott: Kis- és Nagysemjén. 1471-ből származó oklevél szerint a két Semjén egyike Oppidum Semyen néven volt írva. Mindkét semjén a Kállay család birtoka volt. 1446-ban a Sztrittey család tagjainak volt itt birtoka. 1454-ben az ólnodi Czudar család volt birtokosa. A 17. században, a török dúlás idején elnéptelenedett pusztára a 18. század elején görög katolikus román jobbágyokat is telepítettek, akik azóta teljesen elmagyarosodtak. A 18. század második felében és a 19. század első felében a Kállay család mellett még birtokos volt itt az Eördögh és a gróf Dessewffy család is. Itt élt Kállay Miklós miniszterelnök is, akinek hamvait 1993-ban hozták vissza a családi kriptába. Jelenleg 41 hektár áll védelem alatt a Mohos-tónál, mely csodaszép kirándulóhely.

Bódi Albert

Bódi Albert