News Photo

„Jelen vagyok”

  • 2014. szeptember 15.

Gróf Széchenyi István üzenete a Nemzeti Vágtán résztvevő valamennyi lelkes szereplőhöz

Drága Honfitársaim!

Még igazi bohém ifjúként 1815-ben, alig 24 évesen vettem Angliában 18 lovat, hogy azokat hazámba hozzam. Láttam utazásaim során, hogy a lovas élet és a lósport, lótenyésztés élesztője a disputának, a társadalmi kapcsolatok építésének, a versenyben rejlő izgalmak pedig közösségformáló erővel bírnak.

Fiatal nemzetőrként 1813-ban, mint futár, mivé lettem volna lovak nélkül, hogy vittem volna üzenetet Blücher tábornoknak az éj leple alatt a napóleoni ütközet előtt néhány órával? Mint katonaember, megtanultam, hogy a ló nem eszköz, hanem társ, tudja, érzi, hogy mit miért tesz a gazdája és golyózáporok közepette is szolgál, ha kell haláláig.

Nagycenken, a családi ménes 1826-ra már 60 lovat számlált, így a kancák és kancacsikók a kastély közelében lévő legelőkön élték mindennapjaikat, míg a méncsikók a Fertő-tó közelében lévő dombokon és völgyeken „próbálgatták szárnyaikat”, erősödtek a szabadon elhelyezett karámokban.

Az első pesti versenynapon 1827. június 6-án a „Futtatás az első pályadíjért, vagyis a Billikomért” kiírt versenyt is a Nagycenken nevelkedett Babieka nyerte, - nagy büszkeséggel töltve el ezzel a szívemet.

Tollat ragadtam és minden tapasztalatomat és óhajomat papírra vetettem „Lovakrul” címmel, mely 1828-ban meg is jelent Pesten. Igyekeztem úgy írni, hogy e gondolatok tárháza ne csak a lovakat szeretőknek adjon újat, de még a lovakat nem oly becsben tartók is sok új dolgot ismerhessenek meg e könyvből.

Lovaim 1848-ig futottak a pesti gyepen, - megteremtve ezzel a magyar lóversenyzés alapjait és látjátok, hogy az elhintett nemes mag beérett – nagyhatalom lettünk és vagyunk a lótenyésztésben és versenyzésben.

Drága Honfitársaim!

Köszönöm Nektek, hogy a 223-ik születésnapomat megtisztelitek a Nemzeti Vágta egyik legpatinásabb futamával és büszkén látom a rólam elnevezett Családi Alapítvány szorgalmas és odaadó munkáját, amivel igyekszik ápolni a családi hagyományokat ezen a területen is.

Kishuszár Barátaim!

Üljétek meg lovaitokat egyenes gerinccel, küzdjetek a díjakért sportszerűen és soha ne feledjétek – mint ahogy a nevében él a nemzet – nevében a szó is: Lovagiasság mindenekelőtt!

Hazafias üdvözlettel
Gróf Széchenyi István

2014.szeptember 15.A hír megosztása

Naprakész információkat szeretnél a Nemzeti Vágtával kapcsolatban?